K@vid19

Az alábbiakban saját fordításomban olvasható az a tanulmány, amelyet a John Hopkins Egyetem már évekkel(2017) a riasztás előtt, mint protokollt készített el. Ha elolvasod végig, megérted az összefüggéseket. Néhol találsz általam beszúrt -új infókat is.

A kezdet:
Első fejezet: A SPARS-járvány kezdete…………………………4
Második fejezet: Lehetséges gyógymód………………………….8
Harmadik fejezet: Egy lehetséges vakcina……………………..11
Negyedik fejezet: A felhasználók vigyázat…………………….14
Ötödik fejezet: A vírus terjedése……………………………19
Hatodik fejezet: A fű mindig zöldebb…………………………23
Hetedik fejezet: A hang ……………………………………25
Nyolcadik fejezet: Beszélsz hozzám?………………………….29
Kilencedik fejezet: A lovak cseréje középen…………………..31
Tizedik fejezet: A vonalvezetői jogosultságok…………………34
Tizenegyedik fejezet: Sorban állás, online tiltakozás………….37
Tizenkettedik fejezet: Ne tegye az összes tojást egy kosárba……40
Tizenharmadik fejezet: Szeretők és gyűlölők…………………..43
Tizennegyedik fejezet: A fű mindig zöldebb, II. rész…………..49
Tizenötödik fejezet: Beszélsz-e velem, II. rész……………….52
Tizenhatodik fejezet: Antibiotikumok, HO!…………………….55
Felépülés
Tizenhetedik fejezet: Vakcinás sérülés ………………………59
Tizennyolcadik fejezet: A veszteség elismerése………………..63
Tizenkilencedik fejezet: SPARS-utóhatások…………………….66
Hivatkozások és mellékletek
Hivatkozások………………………………………………67
Rövidítések……………………………………………….68
A. függelék: A válaszforgatókönyv idővonala…………………..69
B. függelék: Válaszforgatókönyv kommunikációs dilemmák…………73
C. függelék: Helyreállítási forgatókönyv idővonala…………….75
D. függelék: Helyreállítási forgatókönyv kommunikációs dilemmák…76

Köszönetnyilvánítás
A projekt csapata hálás Kunal Rambhiának, Meredith Li-Vollmernek, Shari Veilnek, Brad Smithnek,
Rita Obey, Ji Sun Lee és az Orvosi Szakértői Munkacsoport tagjai
Ellenintézkedés (MCM) kommunikációs stratégiák hozzájárulásaikért és visszajelzéseikért
a dokumentum fejlesztési folyamata során.

Jogi nyilatkozat
Ez egy hipotetikus forgatókönyv, amely a közegészségügyi kockázatokkal kapcsolatos kommunikációt illusztrálja
olyan kihívások, amelyek potenciálisan felmerülhetnek egy természetesen előforduló fertőző betegség kitörése során
új és/vagy vizsgálati gyógyszerek, vakcinák fejlesztését és terjesztését igénylő,
terápiák vagy egyéb orvosi ellenintézkedések.
A fertőző kórokozó, orvosi ellenintézkedések, szereplők, sajtórészletek, közösségi média
az itt leírt bejegyzések és kormányzati szervek válaszai teljes mértékben kitaláltak. (na persze, mert így a felelősségrevonás elkerülhető lenne…a szerk.)

Előszó
LEHETSÉGES JÖVŐ 2025-BEN: A „VISSZHANG KAMRA”
FÜGGETLEN GLOBÁLIS HOZZÁFÉRÉS AZ INFORMÁCIÓHOZ ÖSSZEFÜGGÉSBEN, TÁRSADALMI TÖREKEDÉS ÉS ÖNMEGHATÁROZÓ VILÁGNÉZET
Forgatókönyv Célja:
A következő narratíva egy futurisztikus forgatókönyvet tartalmaz, amely a kommunikációs dilemmákat szemlélteti olyan orvosi ellenintézkedésekkel (MCM), amelyek valószínűleg megjelenhetnek a nem is olyan távoli jövőben.(milyen érdekes, hogy bár csak kitaláció, de ezt máris belefűzték „valószínűleg megjelenhetnek a nem is olyan távoli jövőben”. Ez  egyértelmű utalás…a szerk.)

Célja, hogy a felhasználókat egyénileg és másokkal megbeszélve arra késztesse, hogy képzeljék el a dinamikát és gyakran konfliktusos körülmények között zajlik a sürgősségi MCM körüli kommunikáció fejlesztés, terjesztés és átvétel történik.

Miközben foglalkozik egy szigorú szimulált egészséggel
vészhelyzeti forgatókönyvvel – az olvasóknak lehetőségük van a válaszok mentális „gyakorlatára”, miközben  mérlegelhetik tetteik következményeit.

Az olvasóknak ugyanakkor lehetőségük van elgondolkodni azon, hogy a mai környezetben végrehajtott lehetséges intézkedések megakadályozhatják e az összehasonlítható kommunikációt, a dilemmák vagy dilemmák osztályai a jövőben.

Generációs cél
Ezt a prospektív forgatókönyvet induktív és deduktív megközelítések kombinációjával dolgozták ki.
Ogilvy és Schwartz körvonalazta.

1
Először a forgatókönyv időkeretét (2025-2028) választották ki

(ugyanakkor szinte minden a mai, vagyis 2019-2023 közötti időszakra teljesen rámásolható…a szerk.), majd a főbb társadalmi-gazdasági, demográfiai, technológiai és környezeti trendek, amelyek valószínűleg ekkorra alakultak ki azonosítottként.

Konkrétan két domináns trend, amelyek valószínűleg befolyásolják a szabályozási és a lakossági válaszokat a jövőbeli közegészségügyi vészhelyzetek kerültek kiválasztásra:

-az információhoz való hozzáférés különböző foka
-technológia; és két különböző szintű széttagoltság a lakosság között társadalmi, politikai, vallási, ideológiai és kulturális vonalakon.

Ezután egy forgatókönyvmátrixot állítottunk össze, amely négyet szemléltet, ezek a trendek által formált lehetséges világban, figyelembe véve mind az állandót, mind a kiszámíthatatlant vezető erőket.

Végsősoron egy olyan világ, amely elszigetelt és erősen széttöredezett közösségekből áll, és széles körű hozzáféréssel -az információs technológiát – „visszhangkamrának” neveztek el – választották annak a jövőképnek, amelyben a forgatókönyv valósulna meg. Innentől kezdve a forgatókönyv-specifikus történetszálak voltak tárgyi szakértelemre, a múltbeli orvosi ellenintézkedések történeti beszámolóira támaszkodva fejlesztették ki válságok, kortárs médiajelentések, valamint a szociológia, a vészhelyzetekre való felkészülés, egészségnevelés, kockázat- és kríziskommunikáció. Ezeket a forrásokat használták fel az azonosításra kommunikációs kihívások várhatóan a jövőbeni közegészségügyi vészhelyzetekben.

Ennek a jövőbeli forgatókönyvnek nem célja az elkövetkező események előrejelzése; hanem arra szolgál, hogy elfogadható narratívaként, amely a súlyos és gyakran felmerülő kihívások széles skáláját szemlélteti a kockázat- és válságkommunikáció birodalmában.(Aha, hihető hogy csupán ennyi lenne a cél..a szerk.)

Környezeti forgatókönyv
A 2025-ös évben a világ egyszerre vált összekapcsoltabbá, ugyanakkor megosztottabbá. Közel egyetemes hozzáférés a vezeték nélküli internethez és az új technológiához – beleértve az internetelérési technológiát is (IAT): vékony, rugalmas képernyők, amelyek ideiglenesen rögzíthetők aktatáskákra, hátizsákokra vagy ruházatra és tartalmak internetről történő streamelésére használták – lehetőséget biztosított a hírek és a hírek egyszerű megosztására információként. Sokan azonban úgy döntenek, hogy gyakran korlátozzák azokat a forrásokat, amelyekhez információért fordulnak -helyette inkább úgy döntenek, hogy csak azokkal lépnek kapcsolatba, akikkel egyetértenek. Ez a tendencia egyre inkább elszigeteli a klikkeket egymástól, egyre nehezebbé téve a kommunikációt e csoportok között.
Kormányzati szempontból a jelenlegi adminisztrációt (Randall Archer -Joe Biden…a szerk.) elnök vezeti, aki 2025 januárjában lépett hivatalba. Archer alelnökként szolgált Jaclyn Bennett elnök alatt (2020-2024), aki egészségügyi aggályok miatt nem kért második ciklust. Mindketten közel állnak egymáshoz, és Bennett dolgozik, mint Archer elnök közeli bizalmasa és nem hivatalos tanácsadója. Archer elnök többsége vezető munkatársak, köztük az Egészségügyi és Humánszolgáltatási Minisztérium titkára, Dr. Cindra Nagel,
Bennett adminisztrációjából származó átvett ember.

A kezdeti SPARS-járvány idején Nagel szolgált ebben a pozícióban alig több mint három éve.
Ami az MCM-kommunikációt illeti, az Egyesült Államok Egészségügyi és Humánügyi Minisztériuma Services (HHS), a Centers for Disease Control and Prevention (CDC), a Food and Drug, az adminisztráció (FDA) és más közegészségügyi ügynökségek egyre szélesebb körben alkalmazzák
közösségi média technológiák, beleértve a régóta létező platformokat, mint a Facebook, a Snapchat és a Twitter, valamint olyan feltörekvő platformok, mint a ZapQ -ezek olyan platformok, amely lehetővé teszik a felhasználók számára az összesítést és archiválást kiválasztott médiatartalmakat más platformokról, és a felhőalapú társadalmi csoportokkal kommunikálni közös érdeklődési köröket és aktuális eseményeket. A szövetségi és állami közegészségügyi szervezetek is ügynökségspecifikus alkalmazásokat fejlesztett ki, és fokozta az erőfeszítéseket az ügynökségi webhelyek karbantartására és frissítésére.
Technológiai fogásuk azonban kihívást jelent az új információk és médiák sokfélesége platformok és a közösségi média közösségének fejlődési sebességére.

Ráadásul miközben a technológiailag hozzáértő és alkalmas ügynökségek még mindig le vannak maradva „többnyelvű” készségeik terén, kulturális kompetencia, valamint a közösségi média minden formáján való jelenlét képessége hiányzik. Ezenkívül ezek az ügynökségek jelentős költségvetési korlátokkal kell szembenézniük, ami tovább bonyolítja jelenlétük bővítésére irányuló erőfeszítéseiket a fent említett platformokon, pl hogy növeljék a kommunikációjukat a közösségi média műveltségi munkaerőivel, és javítsák a kulcsfontosságú üzenetek nyilvános befogadását.

Forgatókönyv Szervezet és használat
Ez a forgatókönyv a közegészségügyi kockázatokkal kapcsolatos kommunikációs kihívások szemléltetésére készült
a sürgősségi orvosi ellenintézkedések elosztásával fertőző betegség járvány idején. A történet időrendi sorrendben van felszerelve, és minden fejezet a legfontosabb kommunikáció feldolgozásával zárul dilemmákban és a megfelelő vitakérdésekben.
Néhány kérdés a kihívásokra irányul, amelyekkel a szövetségi ügynökségeket képviselő kockázatkommunikátorok szembesülnek, míg mások relevánsabb kérdésekkel foglalkoznak állami és helyi kockázatkommunikátorok.
Ezért a felhasználók számára a leghasznosabb a forgatókönyv asztali gyakorlatként történő futtatása. Alternatív megoldásként, ha a felhasználók szívesebben vizsgálják meg a kiválasztott kommunikációs dilemmákat, ahelyett, hogy kronologikusan haladnának végig a teljes forgatókönyvet, hivatkozhatnak az A-D függelékekre, amelyek a válaszadás és a válasz ütemezését tartalmazzák. A történet helyreállítási fázisai, valamint a kommunikációs dilemmák és azok mutatói a megfelelő oldalszámokon találhatóak.

Első fejezet: A SPARS-járvány kezdete, avagy(KEZDŐDIK A SPARS KITÖRÉS)
2025. október közepén három halálesetről számoltak be a Saint Steve First Baptista Egyház tagjai között.
Paul, Minnesota. A gyülekezeti tagok közül ketten nemrég tértek vissza egy misszionáriusi útról a Fülöp-szigetekről, ahol segélyt nyújtottak a regionális árvizek áldozatainak. A harmadik az anyja volt a gyülekezeti tag, aki szintén a Fülöp-szigetekre utazott a gyülekezeti csoporttal, de csak maga is enyhén beteg.

A betegek jelentett tünetei alapján az egészségügyi szolgáltatók kezdetben sejtették hogy szezonális influenzában haltak meg, ami az egészségügyi tisztviselők előrejelzése szerint különösen nagy lesz -virulens és elterjedt azon ősszel. A laboratóriumi vizsgálatok azonban influenzára negatívak voltak. Képtelenek voltak, hogy azonosítsák a kórokozót, a Minnesota Egészségügyi Minisztérium Közegészségügyi Laboratórium tisztviselője elküldte a betegek klinikai mintáit a Centers for Disease Control and Prevention (CDC), ahol a tudósok megerősítették, hogy a betegek nem szenvedtek influenzát. A CDC egyik tudósa felidézte, hogy olvasott egy közelmúltbeli ProMed küldemény, amely egy új koronavírus megjelenését írja le Délkelet-Ázsiában, és egy pancoronavírus RT-PCR tesztelést. Egy héttel később a CDC csapata megerősítette, hogy a három beteg konkrétan van.
Valójában egy új koronavírussal( a koronavírusok egy törzs név, nem pedig egy kifejezett vírust jelöl..a szerk.) fertőződött meg, amelyet St. Paul akut légzőszervi szindrómának neveztek el.
Koronavírus (SPARS-CoV vagy SPARS), azon város után, ahol a megbetegedések első csoportja volt.
A CDC szorosan figyelemmel kísérte a helyzetet, dolgozott délkelet-ázsiai partnerekkel, hogy gyorsan fejlesszék a esetdefiníciót a SPARS számára. A CDC-től számított négy héten belül munkaeset-definícióként közzététele a honlapján, hogy közel kétszáz(200 fő) gyanús SPARS eset volt Minnesotában -és hat másik államban is jelentettek megbetegedéseket.
Tekintettel arra, hogy az influenza szezon még csak most kezdődött, és hogy a SPARS-CoV fertőzés gyors diagnosztikai tesztje még nem volt elérhető, a CDC illetékesei nem tudtak biztosak lenni hogy ezek valójában a SPARS valódi esetei lennének(!?!…a szerk.).
Ennek ellenére november 17-én a HHS titkára, dr. Cindra Nagel értesítette az Egészségügyi Világszervezetet (WHO) a SPARS-esetek egyesült államokbeli klaszteréről, mely szerint attól tartanak hogy a járvány nagyobb nyilvánosságot jelenthet -Nemzetközi aggodalomra okot adó egészségügyi vészhelyzetként- (PHEIC).
Mivel a SPARS átvitelét megállapították(??az hogy ki, vagy kik, sosem fog kiderülni…a szerk.)
a CDC kezdetben javasolta hogy mindenki szorgalmasan tartsa be a kézhigiéniát és gyakran fertőtlenítse az esetlegesen szennyezett felületeket.
A CDC illetékesei továbbá arra szólítottak fel mindenkit, akinek súlyos influenzaszerű tünetei vannak, hogy azonnal forduljanak orvoshoz. A közegészségügyi tisztviselők aggódtak amiatt, hogy a a közelgő hálaadás ünnepe és a fekete péntek vásárlási tevékenység elősegítené a SPARS vírus terjedését -de bíztak abban, hogy mindenki a tudatában van a szezonális influenzával kapcsolatban évente terjesztett megelőzési üzeneteknek, valamint az elkülönítésre és a gyanús esetekre vonatkozó eljárások hatékonyak lennének a SPARS terjedésének megakadályozásában. Ezek az üzenetek számos hagyományos és közösségi médiaforráson keresztül terjedtek, beleértve a Facebookot, az Instagramot, Redditet, a Twittert és ZapQ-t.
Sok amerikai aggodalma volt a SPARS súlyossága miatt – tekintettel arra, hogy máris közepesen magas a fertőzöttség a járvány ezen pontján. A közvélemény aggodalmát tetézi a kórokozó nyilvánvaló virulenciája.
A SPARS-járvány kezdete, az orvosok a betegséggel kapcsolatos megértése elsősorban -az abból fakadt rendkívül súlyos esetek, amelyek tüdőgyulladást vagy hipoxiát eredményeztek, amely kórházi kezelést és kiterjed torvosi kezelést igényelt. A betegség enyhe esetei, amelyek olyan tünetekkel jártak, mint a köhögés, láz, a fejfájást és a rossz közérzetet gyakran influenzaként fogták fel azok, akiknek volt ilyen, és ennek következtében gyakran nem kezelték és nem diagnosztizálták az egészségügyi személyzet. Ennek eredményeként a korai halálesetek becsléseit feljebb vitték.
November végén a CDC bejelentette a SPARS-esetek kezdeti becsült halálozási arányát 4,7% (Ezzel szemben a WHO arról számolt be, hogy a SARS teljes halálozási aránya 14-15% vagy több volt 50% a 64 év felettiek számára( hogy mekkora hazugság volt ez azonnal…a szerk.). Később, a SPARS-járvány idején pontosabb adatokat tartalmaztak az enyhe SPARS esetek becslései mindössze 0,6%-os halálozási arányt jeleztek.
A SPARS vírus két további funkciója, amelyeket a kezdetekkor nem értékeltek -világjárványként, de ez befolyásolta a járvány lefolyását, szintén fontos figyelembe venni a felülvizsgálat során ez az eseményt.
Először is, a vírus lappangási ideje hosszabb (hét-tíz nap) a látenséhez képest időszak (négy-öt nap). Így a fertőzöttek akár egy héttel korábban is terjeszthetik a vírust maguk is mutatják a betegség tüneteit. Ennek eredményeként a beteg SPARS-betegek elkülönítése bizonyult kevésbé hatékony, mint az egyéb, jobban jellemezhető légúti betegségekkel fertőzött betegek elkülönítése.
Másodszor, a SPARS okozta morbiditás és mortalitás egyaránt szignifikánsan magasabb volt a gyermekeknél, mint a felnőtteknél. Terhes nők és krónikus légúti betegségekben, például asztmában és tüdőtágulásban szenvedők is
nagyobb a kockázata mind a betegség szövődményeinek, mind a halálozásnak.

Gondolati feltételezés:
A közbizalom megteremtése és az önhatékonyság érzése amikor a válság még csak kialakulóban van, és az egészségügyi információk hiányosak.

Variációs kérdések
1) Hogyan tudnak az egészségügyi hatóságok a legjobban megfelelni a lakosság igényeinek?
kritikus információkhoz juttatni, pl: „Mi az egészségre való fenyegetés?” és „Mit tudok én róla?” amikor az
válság még mindig kibontakozóban van, és nem ismert minden tény?
2) Milyen előnyökkel jár a közösségi média tendenciáinak nyomon követése? A bejegyzések az emberek információinak megismerésére irányuló erőfeszítésekre utalnak -szükségesek egy kialakuló egészségügyi válság idején?
3) Mit tesznek az orvosi és a moráljavító célok? Információk megosztása az önvédelmi intézkedésekről (pl. fertőzésvédelmi intézkedések) során szolgálják a lakosságot bizonytalan és félelmet keltő helyzeteket?

A SPARS-járvány kezdetén a közegészségügyi és egészségügyi szakemberek reménykedtek a járvány kitörésének -az eset azonosítása és elkülönítése révén- megfékezhetővé tételére.
Gyorsan kiderült azonban, hogy ez stratégia nem volt olyan hatékony, mint ahogyan azt eredetileg remélték. Először is, az enyhe esetek azonosításával kapcsolatos kihívások korlátozták a az elszigetelő programok hatása. Mivel a SPARS kezdeti tünetei nagyon hasonlítottak az influenzára, Sokan, akik elkapták a SPARS-t, nem fordultak azonnal ellátáshoz, feltételezve, hogy csak influenzában szenvednek.
Szerencsére néhányan akik azt gondolták hogy influenzában szenvedtek, úgy döntöttek hogy otthon izolálják magukat, ezzel megelőzve -megakadályozzák a SPARS terjedését a háztartásukon kívül. A hálaadás ünnepén és a fekete pénteken azonban kevesebb fertőzött maradt otthon, ami lehetővé tette a SPARS terjedését az országon kívül Középnyugat felé.
Másodszor, a SPARS átvitelét felgyorsították olyan fertőző egyének, akiknél még nem jelentkeztek tünetek. Ezek a tényezők együttesen a bejelentett esetek számának jelentős megugrását eredményezték.
December közepéig 26 államban jelentettek SPARS-eseteket, a mexikói egészségügyi minisztérium pedig Kanada, Brazília, Japán és számos európai ország több tucat importált esetről értesítette a WHO-t. A közegészségügyi körökben széles körben elterjedt az aggodalom, amelyben aki a karácsony és az újjászületés idején utazik.
Az évi ünnepek globális járványt robbantanak ki. A WHO, amely kihirdette a SPARS-járványt november 25-én PHEIC legyen, aktívan részt vett a betegség további terjedésének megakadályozásában nemzetközileg.

A WHO erőfeszítései azonban az eredetileg influenza elleni beavatkozásokat támogatták és más hasonló légúti kórokozók, mint például a higiénia, a társadalmi távolságtartás és a gyanúsítottak elkülönítési esetei, amelyek mindegyike kevésbé volt hatékony a SPARS ellen.
A CDC kezdetben hasonló stratégiát követett. Az esetek megugrása novemberben és decemberben volt, azonban a közvélemény növekvő aggodalmához vezetett a betegséggel kapcsolatban. December végére a lakosság aggodalma az Egyesült Államokat tekintve a SPARS rendkívül magas volt, és a közvélemény erős nyomást gyakorolt ​​az azonosításra, és kezeléseket igényelt a betegségre.
Abban az időben nem engedélyezték a SPARS elleni kezelést vagy vakcinát emberi használatra. A vírusellenes Kalocivir( vagy az itthon bevezetett 2 erősen mérgező anyag, a Bambambula…és a Faviripavir, amelyeket egyébként szintén nem fedtek laborvizsgálatok, hiszen ezek is csak gyorsengedélyeztetéssel voltak piacra dobva. Akik ezeket beszedték, szintén megbetegedtek, vese és májkárosodást okozva. Némelyeknél már hasűri gyulladást és bevérzéseket okozva…a szerk.), amelyet eredetileg súlyos akut légzőszervi szindróma kezelésére fejlesztettek ki, (SARS) és a Közel-Kelet légúti szindróma (MERS) ellen, egyike volt a számos engedélyezett vírusellenes gyógyszernek az Egyesült Államokban az FDA részéről, hogy kezeljen néhány súlyos SPARS-esetet a kiterjesztett hozzáférés keretében jegyzőkönyvezve. A Kalocivir bizonyítottan hatásos volt(sosem volt az”’…a szerk.) más koronavírusokkal szemben, ugyanakkor a kábítószer-leltárban már a Stratégiai Nemzeti Készlet (SNS) része volt.
Az FDA jóváhagyása, a lehetséges káros mellékhatásokkal kapcsolatos aggodalmak ellenére(!). Az FDA hiányos tájékoztatást adott a lehetséges kezelésekről a SPARS egyre gyorsabb terjedésével szemben.
A média, a közvélemény és a politikai vezetők követeléseit követelték, hogy az FDA több tájékoztatást adjon a lehetséges kezelési lehetőségekről.

KOMMUNIKÁCIÓS DILEMMA
reagálva a nyilvános és politikai nyomásra, megosztani a potenciális MCM-ekkel kapcsolatos információkat a fejlesztési folyamatban, még akkor is, ha az információ hiányos vagy védett.

1) Milyen kockázatokkal kell szembenézniük a közegészségügyi szerveknek, ha a lakosság a média és/vagy a politikai vezetők érzik ezt az információt -a lehetséges kezelési lehetőségekről- visszatartják?
2) Milyen tájékoztatást nyújthatnak a közegészségügyi ügynökségek, ha a válságot megelőzően kell végrehajtani annak enyhítésére az átláthatóság hiánya miatt? S ha ilyen az általános felfogás, akkor hogyan lehetne hatástalanítani?

A potenciális vakcina

-levél kezdet- Kinek: Gretta Smithson, állategészségügyi alelnök
Kitől: Dr. Marcus Thompson, az oltáskutatási részleg igazgatója
RE: 14-es számú patás emlős légúti vírus elleni vakcina (HMRV-vac14) alkalmazása emberben
Populációk
IDŐPONT: 2025. december 30
MELLÉKLETEK: 1. A HMRV-vac14 hatékonysága és mellékhatásai
2. Patás emlősök légúti koronavírus járványmodellje
Becslések (2021)
PROBLÉMA HÁTTÉR
Az Ön irodája tájékoztatást kért a GMI állatok korábbi SPARS-szerű megbetegedéseiről, populációk és a lehetséges immunizálás vagy kezelés hatásai a folyamatban lévő SPARS-re -világjárványként.
ÖSSZEFOGLALÁS
2021-ben egy koronavírus járványt okozott a 7-es régióban (Délkelet-Ázsia) patás emlősökben
populációk. Kutatóink házon belül kifejlesztettek és előállítottak egy hatékony vakcinát a
fertőzés (HMRV-vac14). Későbbi jóváhagyása és használata sikeresen véget vetett a járványnak vidéken. Bár nagymértékben hatékony a fertőzések megelőzésében, súlyos mellékhatások – beleértve a duzzadt lábakat;
súlyos ízületi fájdalom; és agyvelőgyulladás, amely görcsrohamokat, görcsrohamos rendellenességeket vagy halált okozhat –
alkalmanként előfordult (1. melléklet). Tekintettel a 7-es régióhoz szükséges több millió oltásra, ez mérhető veszteségeket okozott az állatállományban; ezek azonban elfogadhatóak voltak magából a légúti fertőzésből származókhoz képest (2. melléklet). Mindegyik súlyos oldal hatásokat olyan fizikai megjelenés kísérte, hogy az érintett állatot eltávolították a populációból, és leselejtezték, hogy megakadályozzák az érintett állatok értékesítésre történő feldolgozását. Egyelőre nem ismert, hogy a két koronavírus mennyire hasonlít egymásra, vagy hogy a HMRV-vac14 (vagy hasonló vakcina) hatásos lenne emberi populációkban. Belső használatra való fejlesztése miatt
csak a HMRV-vac14-et egyetlen kormányhivatal sem tesztelte vagy engedélyezte állatokon való felhasználásra vagy emberek. -levél vége-

Röviddel azután, hogy egyes betegek számára engedélyezték a Kalocivir kiterjesztett hozzáférését, az FDA-hoz jelentések érkeztek arról, hogy szarvasmarhákat és sertéseket üzemeltető multinacionális állattenyésztési konglomerátumok, a GMI által kifejlesztett állatvédő oltóanyaggal gazdaságokat láttak el többek között Délkelet-Ázsiában. A tenyésztők 2021 óta használják az oltóanyagot a SPARS-szerű légúti koronavírus-betegség megelőzésére teheneknél és sertéseknél a Fülöp-szigeteken és más országokban Délkelet-ázsiai országokban. A GMI által szolgáltatott adatok arra utalnak, hogy a vakcina hatékony volt a SPARS-szerű betegségek megelőzésére teheneknél, sertéseknél és más patás emlősöknél, de belső vizsgálatok kimutatták számos aggasztó mellékhatásukat, köztük duzzadt lábak, súlyos ízületi fájdalom és agyvelőgyulladás, amely rohamokhoz vagy halálhoz vezettek. Mivel minden állatot amelynél ezek a mellékhatások jelentkeztek azonnal megölték, és mivel az állatokat jellemzően az oltást követő egy éven belül vágták le, további információ a GMI-vakcina rövid és hosszú távú hatásai nem voltak elérhetőek.
Életképes alternatíva hiánya – és figyelembe véve a kapcsolódó potenciálisan magas morbiditást és mortalitást SPARS-szel (akkor a halálozási arányt még 4,7%-nak tekintették) – az Egyesült Államokban elkezdték ajánlani.
A kormány felvette a kapcsolatot a GMI-vel az oltással kapcsolatban. Miután a laboratóriumi vizsgálatok megerősítették, hogy a délkelet-ázsiai állatállományt sújtó koronavírus szorosan összefügg a SPARS-CoV-val, az Egyesült Államok
a GMI állatoltóanyag-fejlesztési és -tesztelési folyamatainak átfogó áttekintése után rábólintottak. Nem sokkal ezután a szövetségi egészségügyi hatóságok szerződést ítéltek oda a CynBio(Pfizer-Biontech…a szerk.)-nak, egy amerikai székhelyű gyógyszeripari cégnek SPARS-oltóanyag kifejlesztése a GMI-modell alapján. A szerződés biztonsági követelményeket tartalmazott tesztelni, biztosítva, hogy a vakcina biztonságos és hatékony legyen az emberi felhasználásra.
Ezt is jelentősen a Nemzeti Egészségügyi Intézet (NIH) finanszírozta, és rendelkezéseket tartalmazott a kiemelt felülvizsgálatról az FDA felől. Ezen túlmenően, Nagel, a HHS titkára elvileg beleegyezett abba, hogy felhívja a nyilvános készenlétet és Emergency Preparedness Act (PREP törvény), ezáltal felelősségvédelmet biztosít a CynBio és a jövő számára az oltóanyag beszállítóinak, ha az oltásban részesülők bármilyen káros hatást tapasztaltak.

KOMMUNIKÁCIÓS DILEMMA
A kormányzati folyamatokba vetett bizalom fenntartása a biztonságos és hatékony vakcinák időben történő kidolgozása, mikor újszerű veszélyek merülnek fel.

1) Hogyan tudnák a szövetségi egészségügyi hatóságok elkerülni, hogy az emberek esetleg belelássanak egy gyorsított SPARS vakcina fejlesztési és tesztelési folyamatba mint valahogy „rohanó” és eredendően hibás, annak ellenére, hogy az eljárás továbbra is ugyanazoknak a biztonsági és hatékonysági szabványoknak felel meg, mint bármelyik más vakcina?
2) Hogyan reagálhatnak a szövetségi egészségügyi hatóságok azokra a kritikusokra, akik javasolják a SPARS-oltóanyag-gyártók felelősségének védelmét, ami veszélyezteti az egyén szabadságát és jólétét?(és az egészségét?!…a szerk.)
3) Amint a vakcina széles körben elérhetővé válik (lásd a fejezetet, „A vonalvezető kiváltságai”), hogyan lehet a közegészségügyben a kommunikátorok a „legjobb gyakorlatok” elvét valósíthassák meg, ami lehetővé teszi az emberek számára, hogy megalapozott döntéseket hozzanak, hogy elfogadja-e az új SPARS-oltást?
4) Milyen lehetséges következményei lehetnek annak, ha az egészségügyi tisztviselők túlzottan megnyugtatják a közvéleményt egy új SPARS lehetséges kockázatairól a vakcinával szemben, ha a hosszú távú hatása még nem ismert?

FELHASZNÁLÓK FIGYELEM
Negyedik fejezet
14 oldal
A SPARS-betegek Kalocivirrel való kezelésének sikerére vonatkozó korlátozott bizonyítékok után az FDA kiadott egy közleményt Sürgősségi felhasználási engedély (EUA) erre a gyógyszerre, mint SPARS-terápiára az Egyesült Államokban.
Míg a Kalocivir pozitív hatást fejtett ki a SPARS ellen, az előzetes adatok azt mutatták, hogy intenzívet is okozott statisztikailag szignifikáns számú felnőttkori gyomorgörcsként.
Ráadásul, miközben a kezdeti remények az volt, hogy a Kalocivir a betegség kezelése mellett megakadályozza vagy csökkenti az átvitelt -nem így volt. Mindazonáltal az életképes SPARS-kezelésekhez való hozzáférés iránti nagy lakossági igény miatt, a közegészségügyi és egészségügyi ügynökségek a Kalocivir meglévő SNS-leltáraiból merítettek (több millió adag!!!) addig, amíg a gyógyszer további termelése meg nem kezdődhet.

15 oldal
A Kalocivir SPARS kezelésére való alkalmazásáról 2026 január elején jelentek meg hivatalos bejelentések.
Noha kiterjedt ügynökségközi erőfeszítéseket tettek az üzenetek koordinálására, apró eltérések voltak -hangsúlyozta a média, ami eltérő üzenetek megjelenéséhez vezetett.
Az FDA pl. kifejtette, hogy a Kalocivirt a sürgősségi felhasználási protokollok szerint engedélyezték a betegség kezelésére SPARS és javasolta, hogy az egészségügyi szolgáltatók és más érdeklődők nézzék át az FDA által jóváhagyott gyógyszertájékoztatót, amely információkat tartalmazott a lehetséges mellékhatásokról. A CDC-k bejelentés hasonló információkat tartalmazott, de amikor a CDC szóvivőjét közvetlenül megkérdezték mellébeszélt,  ugyan megmagyarázta a Kalocivir-kísérletek előzetes jellegét, és hangsúlyozta, hogy a a gyógyszer SPARS elleni hatékonysága ismeretlen maradt.
Eközben az NIH közleménye is visszhangzott az FDA bejelentése, de amikor az NIH szóvivője megjelent egy széles körben megtekintett interjú egy népszerű reggeli hírműsorban, a kérdező elsősorban a lehetséges előnyökre koncentrált a Kalocivirt csak felnőtteknek ajánlva.
A kormányhivatalok hivatalos kommunikációs csatornái mellett a Kalocivirrel kapcsolatos üzenetek
országos és helyi médiaszervezetek is terjesztették. Az adottól függően kormányzati forrás(ok), amelyeket ezek a hírügynökségek használtak, jelentéseik kissé eltértek. Amikor ezek az üzenetek a közösségi médián keresztül megosztottak, továbbra is eltértek egymástól. Néhány személy a közösségi médiában,
a CDC szóvivőjének interjújára hivatkozva azt állította, hogy a Kalocivirt nem tesztelték alaposan, és
potenciálisan nem volt biztonságos. Mások a CDC és az NIH közleményeinek egyes részeire hivatkozva helytelenül állították hogy míg a Kalocivir biztonságos volt a felnőttek számára, valószínűleg nem volt biztonságos a gyermekek számára. Mások azonban azon töprengtek, hogy miért a gyógyszert nem megelőző jelleggel adták be az Egyesült Államok teljes lakosságának. Mert kevés az igazi A Kalocivir biztonságosságára és hatásosságára vonatkozó adatok akkoriban léteztek, a kormányzati szerveknek nehéz dolga volt
reagálni a közösségi médiában folyamatosan eltérő lakossági válaszokra.
Miután a Kalocivir három hónapig nyilvános használatban volt, az FDA frissített információkat közölhetett
a gyógyszer hatékonyságáról és a mellékhatások előfordulásáról. Ez az információ túl későn érkezett,
azonban a nagyközönség nagy része számára. Wisconsinban, ahol sok egyént kezeltek
a Kalocivirrel a helyi polgárok valós idejű benyomásokat tettek közzé a kábítószerről, tweeteltek, csevegtek és megszakítottak.
Míg egyesek azt állították, hogy a gyógyszer hatásos, sőt életmentő, a legtöbben nem számoltak be róla, és azt állították hogy a gyógyszer további mellékhatásokat, például fejfájást, hányingert és testfájást okozott. A társadalmi az ezekről a mellékhatásokról szóló médiajelentések olyannyira jelen voltak Milwaukee körzetében, hogy a helyi riporterek csoportja nyíltan megkérdőjelezte az FDA frissített biztonsági információit, és az egyik riporter élő adásban is megkérdezte, hogy vajon az FDA még azt is tudta, hogy milyen mellékhatások vannak?!

16 oldal

A kansasi Lawrence-ben viszont a helyi média ismét a közösségi média válaszait használja forrásként – arra összpontosítva, hogy a Kalocivir milyen sikeres volt a SPARS elleni kezelésben.
2026 január végére a WHO arról számolt be, hogy a SPARS tartós terjedése 42 országban történt
a földön. A betegség különösen pusztítónak bizonyult az alacsony jövedelmű országokban, ahol gyenge az egészségi állapot, a kormányzati rendszerek, az alultápláltság és a társfertőzések nagymértékben súlyosbították a SPARS hatásait. Az Egyesült Államokban a helyzet sokkal kevésbé volt szörnyű, de a lakosság aggodalma a SPARS miatt továbbra is nagy. Ezt a szorongást a Kalocivir széles körű alkalmazását eredményezte országszerte, és sok polgárt arra késztetett, hogy aktívan keresgéljen orvosi ellátást még kisebb SPARS-szerű tünetek esetén is. Noha a helyi kórházakat és klinikákat adóztatják, a SPARS-szerű tünetek megnövekedett önbejelentése olyan adatokat szolgáltatott, amelyek tisztáztak bizonyos epidemiológiai adatokat a betegség jellemzőiről.
A CDC ezekről az adatokról adott ki elemzéseket, amelyek jóval kisebb esetet jeleztek
a halálozási arány 1,1%, szemben a kezdeti 4,7%-os becsléssel. Bár ez az információ megkönnyebbülést jelentett a nyilvánosság számára az egészségügyi tisztviselők felé, de ez kevéssé csillapította a lakosság aggodalmát.
Ráadásul a lakosság nem minden tagja reagált egyformán a SPARS-re. Kis csoportok, egyének terjedtek el az egész országban, például akik úgy érezték, hogy a természetes gyógymódok, mint a fokhagyma és a vitaminok hatékonyabbak lennének a SPARS kezelésében, mint egy „nem tesztelt” gyógyszer, sokkal kevésbé valószínű
fogadja el a Kalocivirt kezelési lehetőségként, vagy akár forduljon orvoshoz SPARS-szerű tünetek miatt.
Hasonlóképpen, néhány etnikai kisebbség, és különösen az etnikai csoportok, akik nagy tömegben éltek szorosan egymás mellett, összetartó közösségek, szintén elutasította Kalocivirt. Ennek az ellenállásnak egy része – különösen a kiválasztott etnikai kisebbségi csoportok körében annak tulajdonítható, hogy megkérdőjelezhető üzenetek mentek a közegészségügyi szervek részéről. Míg a híradások és sajtóközlemények több nyelven is rendelkezésre álltak, nem mindegyik üzenet volt kulturálisan megfelelő az azokat fogadó lakosság részéről. Az egyik legjobb példa erre a navajo törzsnél fordult elő, az Egyesült Államok délnyugati részén.
2026. február elején a Navajo Területi Indiai Egészségügyi Szolgálat (NAIHS) újonnan kinevezett igazgatója
átvette a CDC által biztosított üzeneteket, és módosította, hogy inkább félelem alapú legyen.

17 oldal

Módszerei között szerepelt a szlogen átvétele egy CDC-üzenetből – „Ha tapasztalja, keresse fel egészségügyi szolgáltatóját SPARS-szerű tünetek” – és a végére kiegészítve a „A SPARS megölhet” kifejezést. Miközben a szándéka az az igazgatóank az volt, hogy növelje a SPARS miatt kezelést kérő navahók számát, a módosított üzenet, amely széles körben elterjedt a törzsi területeken, visszafelé sült el. Kevesebb navahó jelent meg a a következő hetekben a SPARS-szerű tünetek miatti kezelésre a NAIHS-től. Hiba érzékelése volt készült, az igazgató megkereste a törzsi vezetést. Intenzív párbeszéd után a NAIHS üzenetküldése módosult, hogy tükrözze a navahói hiedelmeket az élet fenntartásáról és a halálra való összpontosítás elkerüléséről. Konkrétan a A félelem alapú üzenetküldést pozitív üzenetek váltották fel, köztük az „Egészségügyi szolgáltatók látogatása A SPARS-szerű tünetek segíthetnek Önnek és családtagjainak hosszú és boldog életet élni.” A Kalocivirre adott helyi válaszok változatossága és a járvány körüli tartós szorongás miatt, A helyi közegészségügyi szervek aktívan próbálták kezelni a vitákat és összehangolni a közegészségügyet kapcsolattartás a helyi lakossággal. Miközben sok ilyen helyi közegészségügyi felvilágosítási erőfeszítés sikeres Az ajánlott egészségügyi intézkedéseknek való fokozottabb betartásuk nem volt hatékony egyesek elérésében speciális érdekcsoportok, köztük a növekvő nemzeti kalocivir-ellenes/természetgyógyászati ​​mozgalom, amely országszerte szétszórtan és nem helyi területeken koncentrálódott.

18 oldal

Kommunikációs Dilemma

-Az egészségügyi ügynökségek közötti következetlen üzenetküldés harmonizálása. A közegészségügyi üzenetek megfelelő személyre szabása a címzettekhez meghatározott közösségek aggodalmai és kultúrái.

-folytatása hamarosan-…..